ZAKUPY W RAMACH PROJEKTU

Ideą realizowanego przez nas projektu jest jego szeroka popularyzacja, a także zagwarantowanie dostępności do stworzonego przez nas rozwiązania. Dla osób, które nie mają technicznej (sprzęt) i/lub infrastrukturalnej (dostęp do internetu) możliwości korzystania z platformy we własnym zakresie, zapewnimy zarówno miejsce (na terenie LO im. KEN), jak i niezbędny sprzęt (w postaci interaktywnych monitorów oraz  dostępu do internetu).

Aby zrealizować ten cel projektowy, Stowarzyszenie zakupiło niezbędny sprzęt.

zakup monitorów 2022
zakup monitorów