Skip to content

PROJEKT:

125px_Norway_grants
125px-Herb_Miasta_Stalowej_Woli

„MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA – Plan Rozwoju lokalnego i instytucjonalnego Stalowej Woli”
współfinansowany ze środków
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (85%) oraz Budżetu Państwa (15%).
Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwój Lokalny.
Projektem zarządza Lider – Gmina Stalowa Wola.
Wartość projektu: 15 328 498,86 zł,Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Rolą Stowarzyszenia w projekcie jest stworzenie PLATFORMY TECHNOLOGICZNEJ INTEGRUJĄCEJ LOKALNE ŚRODOWISKO PRZEDSIĘBIORCÓW, RYNEK EDUKACYJNY ORAZ RYNEK PRACY, dedykowanej różnym podmiotom lokalnego rynku.

Celem stworzenia takiego rozwiązania jest połączenie ze sobą w jednym – wirtualnym – miejscu uczestników lokalnego rynku, tj. podmiotów gospodarczych (potencjalnych pracodawców), jednostek edukacyjnych oraz indywidualnych użytkowników (potencjalnych pracowników), tak aby z jednej strony zintegrować informacje na temat każdej z tych grup, stworzyć miejsce i możliwość wymiany, analizy i syntezy tych informacji, a z drugiej strony stworzyć możliwość wzajemnej interakcji.

Wierzymy, że takie działania mogą w znaczący sposób przyczynić się do rozwoju lokalnego rynku, w tym rynku pracy, a odpowiednie „wyposażenie” młodych ludzi w wiedzę na temat kompetencji poszukiwanych lokalnie, możliwości zatrudnienia i rozwoju lokalnego może zahamować odpływ młodych ludzi z rynku i sprawić, że będą skłonni pozostać w Stalowej Woli i z nią wiązać swoją zawodową przyszłość.

Mamy nadzieję, że nasze rozwiązanie stworzy podstawy wspólnego, świadomego kształtowania zapotrzebowania na konkretne kompetencje zawodowe, wzmocni lokalny rynek pracy i przyczyni się do poprawy konkurencyjności lokalnego rynku pracy.

AKTYWNOŚĆ STOWARZYSZENIA W PROJEKCIE