PLATFORMA TECHNOLOGICZNA

Pomysł na stworzenie naszej Platformy narodził się w Stowarzyszeniu w wyniku naszej pracy i doświadczeń z młodzieżą. Na tej bazie stworzyliśmy pomysł / zarys funkcjonalności dla każdej z grup użytkowników Platformy. Zależy nam jednak, aby móc zweryfikować nasze pomysły z realnymi potrzebami, które pojawiają się w każdej z grup potencjalnych użytkowników. Dlatego też prowadzimy rozmowy z przedstawicielami tych grup, aby zrozumieć ich faktyczne potrzeby i odnieść je do naszych propozycji.

Nasze dotychczasowe doświadczenia pokazują, że w drodze wzajemnej rozmowy, kiedy mamy możliwość poznania – innej niż nasza – perspektywy spojrzenia na te same kwestie, rodzą się pomysły mogące wnieść realną wartość. Naszym celem jest stworzenie rozwiązania, które będzie używane i które „będzie żyć i się rozwijać”.

Dlatego też zwróciliśmy się do lokalnych przedsiębiorców, lokalnych jednostek edukacyjnych oraz uczniów i ich rodziców z prośbą o podzielenie się z nami Ich opiniami na temat użyteczności tego typu rozwiązania.
W drodze dyskusji i/lub badań ankietowych mieliśmy możliwość zweryfikowania planowanych przez nas funkcjonalności i logiki działania platformy.

Za udział w konsultacjach, szczególnie chcielibyśmy podziękować Podmiotom i Osobom, dzięki którym powstał finalny projekt funkcjonalny naszego rozwiązania.

Podmioty oraz osoby zainteresowane szczegółami zapraszamy do kontaktu