Skip to content

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli funkcjonuje pod patronatem

I Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli.

Stowarzyszenie, działając od 2008 roku, realizuje działalność finansową i statutową na rzecz Liceum.

Długoletnie starania prawne doprowadziły do wpisu w KRS (nr 0000298675), sytuując nas w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej jako organizację pożytku publicznego, której głównymi działaniami statutowymi są: promowanie szkoły w środowisku lokalnym, pielęgnowanie historii tradycji szkoły, podejmowanie działań na rzecz polepszenia bazy dydaktycznej szkoły, rozbudowę bazy sportowej i podejmowanie wszelkich działań podnoszących jakość kształcenia uczniów szkoły, fundowanie stypendiów, organizowanie zajęć dydaktycznych.

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli funkcjonuje pod patronatem

I Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli.

Stowarzyszenie, działając od 2008 roku, realizuje działalność finansową i statutową na rzecz Liceum.

Długoletnie starania prawne doprowadziły do wpisu w KRS (nr 0000298675), sytuując nas w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej jako organizację pożytku publicznego, której głównymi działaniami statutowymi są: promowanie szkoły w środowisku lokalnym, pielęgnowanie historii tradycji szkoły, podejmowanie działań na rzecz polepszenia bazy dydaktycznej szkoły, rozbudowę bazy sportowej i podejmowanie wszelkich działań podnoszących jakość kształcenia uczniów szkoły, fundowanie stypendiów, organizowanie zajęć dydaktycznych.

WŁADZE

STOWARZYSZENIA

ZARZĄD

WOJCIECH

PAMUŁA

Prezes

ANETA

TOKARCZYK

Wiceprezes

ELŻBIETA

KOMSA

Skarbnik

MAŁGORZATA

AUGUSTYN

Sekretarz

KOMISJA REWIZYJNA

BARBARA

DŁUGOSZ

LUDMIŁA

DROŻEWSKA

WIESŁAW

MAZURKIEWICZ

Chętnych do wstąpienia do Stowarzyszenia prosimy o pobranie deklaracji  , wypełnienie jej i przesłanie na adres szkoły lub o osobiste złożenie w sekretariacie bądź na ręce osoby z zarządu Stowarzyszenia.

Wysokość składki wpisowej wynosi 20 zł.
Wysokość składki członkowskiej wynosi 50 zł rocznie (możliwość płatności w dwóch ratach).

Wpłaty należy dokonywać na konta:

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Rachunek bieżący Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół LO im. KEN w Stalowej Woli:
15 9430 0006 0033 2172 2000 0001

Rachunek bieżący w systemie IBAN (do rozliczeń zagranicznych):
PL 15 9430 0006 0033 2172 2000 0001
SWIFT: POLUPLPR

JAK PRZEKAZAĆ

01 – KROK PIERWSZY – WYBÓR ORGANIZACJI
02 – KROK DRUGI – KRS ORGANIZACJI:
                                   KRS 0000298675
03 – KROK TRZECI – WYLICZENIE 1,5% PODATKU

1,5%

STOWARZYSZENIE

ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ

logoken 572_640

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KEN

W STALOWEJ WOLI

JAK PRZEKAZAĆ

01 – KROK PIERWSZY – WYBÓR ORGANIZACJI
02 – KROK DRUGI – KRS ORGANIZACJI:
KRS 0000298675
03 – KROK TRZECI – WYLICZENIE 1,5% PODATKU

1,5%